top of page

HOE VERLOOPT EEN BEHANDELING?

1E CONSULTATIE

Tijdens het eerste bezoek vraagt de orthodontist naar uw klachten en wensen. Er wordt gekeken naar de stand van de tanden, de kaken en naar het gezicht.
Op basis hiervan wordt bekeken of de timing voor de opstart van een behandeling goed is en wordt de verdere aanpak toegelicht. U krijgt eveneens reeds een algemene inschatting van de te verwachten kosten.
Indien u dit wenst, worden ook de verdere afspraken ingepland.

UITGEBREID VOORONDERZOEK

Tijdens het vooronderzoek worden alle noodzakelijke gegevens verzameld voor de opstelling van het behandelplan op uw maat of op maat van uw kind.

BESPREKING

Tijdens de bespreking worden de gegevens uit het vooronderzoek met u overlopen en wordt het opgestelde behandelplan toegelicht. U krijgt ook een inschatting van de behandelduur en de kostprijs van uw behandeling.

Al uw eventuele vragen worden beantwoord. Wanneer we samen tot een akkoord gekomen zijn, kan de echte behandeling worden opgestart.

BEHANDELING

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van de problematiek die zich bij u of uw kind voordoet.


  • Voor jonge kinderen kan vroege orthodontie nodig zijn om bijvoorbeeld een kruisbeet op te lossen.

  • Bij jong adolescenten wordt soms gewerkt met functionele apparatuur, vaak volstaat echter een behandeling met vaste apparatuur.

  • Voor oudere adolescenten en volwassenen kan gewerkt worden met vaste apparatuur of clear aligners, al dan niet in combinatie met een kaakcorrectie.

RETENTIE

Na de actieve behandeling is het belangrijk om de tanden zoveel mogelijk in de nieuwe positie te houden, tanden hebben namelijk steeds de neiging terug te verplaatsen.
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een uitneembaar beugeltje voor ’s nachts of een gekleefd draadje. Bij elke patiënt wordt bekeken wat voor hem/haar de beste oplossing is.

bottom of page