top of page
CV%20foto_edited.jpg

SOFIE FIVEZ

Orthodontist Fivez is erkend specialist in de orthodontie

Sofie behaalde het diploma algemeen tandheelkunde aan de UGent en besliste daarna zich te specialiseren in de orthodontie. Daarom volgde zij de specialisatie opleiding orthodontie aan de KU Leuven. Momenteel is ze, als erkend specialist in de orthodontie, aan het werk in haar praktijk te Sint-Niklaas. Daarnaast was ze de voorbije jaren ook verbonden aan UZ Leuven als supervisor en instructor in de orthodontie.

Zij is lid van volgende beroepsverenigingen:

VVT: Verbond der Vlaamse Tandartsen

BBNO: Belgische Beroepsvereniging voor Nederlandstalige Orthodontisten

BUDS: Belgian Union of Dental Specialists

EOS: European Orthodontic Society

Algemene praktijkinformatie

Bijzondere beroepstitel: tandarts - specialist in de orthodontie

Riziv nummer: 3-14024-62-007

Honorariumtransparantie: niet geconventioneerd

Rechtsvorm: BV

Ondernemingsnummer: BE 0746.482.801

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Protectas
GDPR: wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg

Bevoegde toezichtshoudende autoriteiten:

Visum: FOD volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen

RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel

Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap zorg en gezondheid, afdeling informatie en zorgberoepen

Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

bottom of page